Aprobare in 24h
Garantie 12 luni
Întocmirea dosarului de finanțare

REGULAMENTUL CONCURSULUI – “Giveaway- Set Anvelope 2024”

01.01.2024admin
Concursuri

 ORGANIZATORUL CONCURSULUI  

Organizatorul concursului este DEALER AUTOSTARK S.R.L, societate constituita si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Sector 1, Str. Stirbei Voda, Nr. 126, Ap. 1, Bucuresti, avand identificator unic la nivel european (EUID) CIF: RO43613858, Nr. înmatriculare: J40/1203/2021,EUID: ROONRC.J40/1203/2021 (societate denumita in continuare „Organizatorul”).

 

Derularea concursului ce face obiectul prezentului regulament (denumit in continuare „Concursul”) se va face in Romania, ppagina de Instagram (https://www.instagram.com/autostark_dealer_auto/) si facebook (https://www.facebook.com/AutoStark.ro )

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

  

PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

Concursul se va desfasura  14.01.2024-31.12.2024 dupa cum urmeaza:

 • Inscrierile si participarea in concurs se vor face in perioda  14.01.2024-31.12.2024, 1 singura data pe luna in decurs de 12 luni 
 • Desemnarea si anuntarea castigatorilor se va face in primele 48h. de la termenul limita de inscriere.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

Pentru participarea la Concurs este necesara acceptarea neconditionata, de catre participanti, a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti precum si acordul cu privire la acceptarea regulamentului de Concurs manifestat de participanti in momentul inscrierii.

 

Prin inscrierea la Concurs fiecare participant garanteaza:

 •   ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor Codului civil);
 • ca este posesor al unui act de indentitate ;
 •  ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui concurs;

 

Pentru identificare si ridicarea/intrarea in  posesia premiului, castigatorul vaprezenta reprezentantilor Organizatorului un document de identitate, fara insa sa fie retinute copii dupa acesta.

 

Angajatii sau colaboratorii Organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul II inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in aceasta societate nu vor putea participa la acest Concurs.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare.  

 

MECANISMUL DE CONCURS

 

Pasul 1 – Inregistrarea in concurs

 

Participantii au posibilitatea sa se inscrie la Concurs prin parcurgerea urmatoarelor etape:

 

 

 

 • A eticheta 2 prieteni in comentarii la poza dedicata concursului, pe Instagram sau pe facebook, doi prieteni ( cu @…).
 • Contul participantilor de Instagram trebuie sa fie public pentru a fi luat in considerare la extragere.
 • Optional, participantii pot adauga la story Instagram poza de concurs cu tag catre  autostark_dealer_auto

 

O persoana poate participa prin mai multe inscrieri la  Giveaway, respectiv prin mai multe comentarii cu etichetare a doi prieteni diferiti si raspunsuri diferite, in comentarii diferite , pe perioada concursului.

 

Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea niciunei taxe directe sau indirecte.

 

DESEMNAREA CASTIGATORULUI. ACORDAREA PREMIULUI

 

Data de desemnare a castigatorului este in 48 de ore de la incheierea concursului.

Desemnarea castigatorului se va face prin alegerea celui mai creativ comentariu (raspuns la intrebarea ,,Tu cum îți alinți mașina?’’).

Organizatorul aloca o comisie, formata din 3 angajati, pentru desemnarea castigatorului concursului, comisie care va alege cel mai creativ raspuns de la postarile dedicate concursului.

 

Se vor alege 1 castigator si 3 rezerve.

 

Dupa validarea fiecarui castigator, organizatorul va proceda la incheierea unui proces verbal in care va consemna:

 1. numele si prenumele castigatorului 
 2. premiu acordat si valoarea acestuia.

 

Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al Organizatorului si de catre castigator.  

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului.  

Regulamentul concursului se face public.

In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora.

PREMIILE CONCURSULUI. VALOAREA ACESTORA

Premiile acordate in concurs constau in:

1.  Un set de anvelope  

 •  Fiecare participant poate castiga o singura data.
 • Premiul va fi predat fizic sau prin curier.
 • Concursul vizat prin prezentul regulament se desfasoara in acord cu prevederile Codului Fiscal valabil la data semnarii prezentei, astfel impozitul pentru premii prevazute la cap. VI pct.1, va fi platit  de catre Organizator. In acest sens, in cazul in care Concurentul castiga/dobandeste un premiu in produse, plata in bani a impozitului corespunzator produsului castigat, se va face de  catre Organizator in conformitate cu prevedirile codului fiscal .
 • Premiile cu o valoare totala mai mica de 600 de lei sunt neimpozabile.
 • Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Categorii de Date cu caracter personal prelucrate. Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe care dumneavoastră („Persoana vizată”) ni le comunicati la inscrierea si participarea in concurs. Datele colectate constau in nume, prenume, adresa e-mail, adresa de livrare dupa caz, număr telefon.  

 

Destinatarii datelor. Datele dumneavoastră sunt colectate prin intermediul website-ului META – Instagram si Facebook.

 

VIII. OBSERVATII

Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament se obliga sa respecte intocmai prezentul regulament. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.

Regulamentul de desfasurare a concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.

Eventualele reclamatii legate de desfasurarea concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, pana la sfarsitul Concursului.

Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.

 

Organizator,

Dealer Autostark SRL